Budai Irgalmasrendi Kórház I. ütem

Megrendelő: Betegápoló Irgalmas Rend

Kategóriája: Egészségügyi épület

Elvégzett munkák: .
Feladat ismertetése: 3db vizesblokk kiépítése, illetve a hozzá kapcsolódó munkák elvégzése.

Beruházás összköltsége: 12 500 000 HuF